Số liệu về thành phần hoá học của tinh dầu thu từ các nhóm hình thái quả được trình bày trong bảng sau (Bảng 1). Bảng 1. Thành phần hoá học của tinh dầu hồi thu từ các nhóm hình thái

TT Hợp chất Nhóm trung gian Nhóm 8 cánh Nhóm nhiều cánh
N.020 N.029 N.033 N.019 N.008 N. 036 N.041
1. a-pinene 0,96 0,07 0,25 0,14 0,30 0,86 0,14
2. Phellandrene 0,25 0,14 0,11 0,17
3. delta. 3-carene 0,09 0,06 0,19
4. Beta.-terpinene
5. Limonene 2,51 2,16 0,18 0,42 3,46 2,13 4,88
6. 1,8-cineol 0,28 0,19 0,18 0,16 0,08
7. 1,6-octadien 0,12 0,09
8. Linalool 0,16 0,1
9. 4-terpineol 0,11 0,31
10. a-terpineol 0,13
11. Estragole 0,13 0,29 0,23 0,19 0,30 0,32
12. Benzaldehyde 0,18 0,19 0,25 0,50
13. Trans-anethole 94,46 96,28 96,18 98,86 95,44 96,71 93,52
14. Caryophyllene 0,27 0,22 0,14 0,10
15. a- copaene 0,14 0,11
16. Trans-a -bergamotene 0,27 0,24 0,10 0,12 0,18
17. T-cadinol 0,16
18. Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene 0,13 0,10
19. Beta bisabolene 0,11 0,09 0,09
20. Nerolidol 0,14
21. Delta cardinene 0,10
22. 2-(1-cyclopentenyl) furan or 1-(3-methyl-2-butenoxy)-4-(1-pr.) 0,89 0,17

(Bảng số liệu trình bày kết quả phân tích một số mẫu cụ thể)

Tinh dầu Hồi hiện nay được thu chủ yếu từ quả. Chất lượng của tinh dầu Hồi trên thị trường thế giới hiện nay được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

– Hàm lượng trans- anethol: là chất chính trong tinh dầu Hồi, tinh dầu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu có hàm lượng chất này không thấp hơn 85%. Hiện nay trên thị trường lưu hành loại tinh dầu có hàm lượng trans-anethol dao động trong khoảng 85-90%. Hàm lượng anethol quyết định độ đông của tinh dầu.

– Hàm lượng cis-anethol: đây là hợp chất có độc tính cao, để thoả mãn nhu cầu xuất khẩu, hàm lượng chất này trong tinh dầu không được vượt quá 3%.

Kết quả phân tích cho thấy, tất các các mẫu tinh dầu thuộc các nhóm hình thái khác nhau của cây Hồi đều có hàm lượng trans-anethol rất cao, biến động từ 93,16 đến 98,86%. Đặc biệt hàm lượng cis-anethol trong tinh dầu có hàm lượng không đáng kể, trong các mẫu phân tích chất này không xuất hiện ở độ phân giải 0,001%. Không nhận thấy sự khác biệt đáng kể về thành phần hoá học của tinh dầu trong các nhóm hình thái. Với kết quả nêu trên, có thể khảng định tinh dầu hồi của Lạng Sơn thuộc loại có chất lượng rất cao, dù được thu từ bất cứ dạng hình thái nào. Tuy nhiên, trong sản xuất chất lượng sản phẩm chỉ là một trong những chỉ tiêu lựa chọn. Thực tế cho thấy, hồi tứ quý là vụ hồi có hình dạng quả ít phù hợp với tiêu chuẩn thương phẩm của quả hồi khô (kích thước quả nhỏ và không đều, tỷ lệ cánh lép cao), trong khi đó chất lượng tinh dầu rất cao. Vì vậy, nên sử dụng quả của vụ hồi này vào mục đích sản xuất tinh dầu. Các mẫu tinh dầu nghiên cứu đều thuộc một kiểu hoá học có thành phần anethol là chất chính, như vậy, hiện chưa phát hiện được kiểu hoá học mới từ loài hồi trồng tại Lạng Sơn.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *